☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu lokali socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 71/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 15 czerwca 2015 r.


 

w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu lokali socjalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1))

zarządza się, co następuje:

 § 1. Powołuje się Zespół do spraw przeglądu lokali socjalnych , w składzie :

  1. Maria Boryła – przedstawiciel Urzędu Gminy w Damnicy

  2. Joanna Jarominiak - przedstawiciel Urzędu Gminy w Damnicy

  3. Grzegorz Grabowski - przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

  4. Paweł Wilkowski - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Damnicy

§ 2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. przegląd mieszkań stanowiących zasób mieszkań socjalnych ,

2. sporządzenie protokołów z przeglądu z opisem dotyczącym eksploatacji przez najemcę.

§ 3. Wykonanie zadań wymienionych w § 2 Zespół rozpocznie w dniu 17 czerwca 2015 roku i winien je zakończyć w terminie do dnia 24 czerwca 2015 roku .

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379 i 1072.

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-06-16 10:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-06-16 10:48:34)

 
 
liczba odwiedzin: 8151147

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X