☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 15 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia obowiązujących druków o przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny

ZARZĄDZENIE NR 72/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 15 czerwca 2015 r.


 

w sprawie wprowadzenia obowiązujących druków o przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz Uchwały Nr X/49/15 Rady Gminy Damnica w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Damnica

zarządza się, co następuje:

 § 1. Ustala się następujące wzory druków obowiązujących w procedurze przedłużenia umowy najmu na lokal socjalny:

  1. wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego - załącznik Nr 1;

  2. deklaracja o wysokości dochodów - załącznik Nr 2 .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379 i 1072.


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-06-16 13:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-06-16 13:24:03)

 
 
liczba odwiedzin: 7672588

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X