☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 74/2015 zd nia 22 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 74 /2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 22 czerwca 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)¹ oraz art. 35    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015  roku poz.782 )

zarządza się , co następuje:

 

 § 1.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr 233/29 w obrębie geodezyjnym Damnica – Leśnictwo będącej własnością Gminy Damnica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzeatrgowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki Nr 233/12 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie .

2. Treść wykazu stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia .

3. Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie sporządzony protokół rokowań stanowiący podstawę zawarcia umowy sprzedaży .

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa .

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 _______________________________________

¹ Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2013 poz. 645 i 1318; z 2014 roku poz. 379 i 1072


 


 


 

 

 


WYKAZ


 
 
liczba odwiedzin: 7664620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X