☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów

Zarządzenie nr 64/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 01 czerwca 2015 roku

 

w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (…), (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 289).

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam procedury kontroli finansowej i obiegu dokumentów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zasady rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zobowiązuje pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania inwestycyjnego do zapoznania się i przestrzegania niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 15 maja 2015r.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ I OBIEGU DOKUMENTÓW

                                ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDUR

                                ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDUR

                                ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDUR

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZASADY RACHUNKOWOŚCI


 
 
liczba odwiedzin: 7573156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X