☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 76/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 24 czerwca 2015 r.


 

w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali socjalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 150)

zarządza się, co następuje:

 § 1. Dokonuje się wyłączenia z gminnego zasobu lokali socjalnych lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 35A mieszącego się w budynku mieszkalnym Nr 35 usytuowanym na działce Nr 9/14 położonej we wsi Damno .

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt

inż. Grzegorz Jaworski
 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379 i 1072.


 


 
 
liczba odwiedzin: 7576740

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X