☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 80/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.2),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego - Pani Alicji Krawczewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1) Pani Halina Buchholz - Przewodniczący

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3) Pan Robert Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół

4) Pani Dorota Werbińska - ekspert w zakresie języka angielskiego

5) Pani Jolanta Jedlińska - ekspert w zakresie języka polskiego.

 

§ 2. Zasady pracy komisji egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393).

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1     Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

2     Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 357.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7576685

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X