☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za II kwartał 2015 roku.

Zarządzenie nr 89/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 29 lipca 2015r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za II kwartał 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ), w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy
 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013r.,
poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za II kwartał 2015 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

 

§ 2. Budżet Gminy Damnica za II  kwartał 2015 roku zamyka się kwotami:

  1. Po stronie dochodów: plan 23 156 529 zł wykonanie  13 208 335,11 zł
  2. Po stronie wydatków: plan 22 038 089 zł wykonanie  11 024 299,00 zł

§ 3. Budżet Gminy za II  kwartał 2015 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 2 184 036,11zł.

§ 4. W II kwartale 2015 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Z treści obowiązujących przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynika obowiązek podawania do publicznej wiadomości, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2015-08-04 15:41:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2015-08-04 15:42:18)

 
 
liczba odwiedzin: 7672566

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X