☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 93/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Damnica, poprzez nadanie mu brzmienia wskazanego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.

 

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 czerwca 2015 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica.

 


Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379 i 1072.


ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY DAMNICA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573103

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X