☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie unieważnienia podanego do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr  95 /2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 14 sierpnia  2015 roku

 

w sprawie  unieważnienia   podanego  do  publicznej wiadomości  wykazu  nieruchomości komunalnej  przeznaczonej   do  wydzierżawienia  

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)¹

zarządza się , co następuje:

 

 § 1.  Unieważnia się  podany  się do publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 91/ 2015 Wójta  Gminy Damnica   z  dnia  11  sierpnia 2015 roku  wykaz nieruchomości przeznaczonej   do wydzierżawienia   -  część działki Nr 14/9  położonej w  obrębie geodezyjnym Damno . 

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa .

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 _______________________________________

¹ Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2013 poz. 645 i 1318; z 2014 roku poz. 379

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7576758

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X