☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE Nr 94 /2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 13 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej Gminy Damnica

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)¹

zarządza się , co następuje:

 

 § 1. W celu realizacji zadań statutowych , przekazuje się nieodpłatnie jednostce organizacyjnej Gminy Damnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy , mienie wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa .

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

inż. Grzegorz Jawortski

 ___________________________________

¹ Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2013 poz. 645 i 1318; z 2014 roku poz. 379 i 1072


 


ZAŁĄCZNIK NR 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573164

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X