☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie nr 101/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 25 sierpnia 2015r.

 

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Budżet zamyka się kwotami:

 

 

PLAN

WYKONANIE

DOCHODY

23 156 529,00 zł

13 208 335,11 zł

w tym:

 

 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

2 362 730,00 zł

1 972 801,36 zł

WYDATKI

22 038 089,00 zł

11 024 299,00 zł

w tym:

 

 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

2 362 730,00 zł

1 902 477,59 zł

 

§ 3. Informację wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

 

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4


 
 
liczba odwiedzin: 7652233

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X