☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przekazania składników majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 109/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie przekazania składników majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej

Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)).

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje nieodpłatnie Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy mienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i OC oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573159

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X