☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 16 września   2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej  przeznaczonej   do wydzierżawienia  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)¹ oraz art. 35    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015  roku poz.782 póź. zm .) 

zarządza się , co następuje:

 

 § 1.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej  własnością Gminy Damnica przeznaczonej   do wydzierżawienia .

     2. Treść wykazu stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia .

     3. Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie  sporządzona umowa  dzierżawy w trybie  bezprzetargowym z  dotychczasowym  dzierżawcą  .

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa .

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 _______________________________________

¹ Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2013 poz. 645 i 1318; z 2014 roku poz. 379

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113 /2015 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2015-09-17 10:29:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2015-09-17 10:30:54)

 
 
liczba odwiedzin: 7672601

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X