☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przekazania składników majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 115/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 17 września 2015 r.

 

w sprawie przekazania składników majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej
Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy mienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Damnica i dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072.


ZAŁĄCZNIK

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586073

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X