☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za III kwartał 2015 roku

Zarządzenie nr 141/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 30 października 2015r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za III kwartał 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515), w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za III kwartał 2015 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

 

§ 2. Budżet Gminy Damnica za III kwartał 2015 roku zamyka się kwotami:

  1. Po stronie dochodów: plan 24 218 355 zł wykonanie 18 726 592,36 zł

  2. Po stronie wydatków: plan 23 099 915 zł wykonanie 15 993 534,93 zł

§ 3. Budżet Gminy za III kwartał 2015 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 2 733 057,43zł.

§ 4. W III kwartale 2015 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7576675

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X