☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 143/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 4 listopada 2015 r.

 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.1),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego - Pana Zbigniewa Młynarczyka, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1) Pan Paweł Lewandowski - Przewodniczący,

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Pan Robert Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół,

4) Pan Henryk Jabłoński - ekspert w zakresie wychowania fizycznego,

5) Pani Bożenna Straszewska - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

 

§ 2. Zasady pracy komisji egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393).

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1     Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 357.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586260

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X