☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 145/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok


 

Zarządzenie nr 145/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 13 listopada 2015r.


 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) i uchwały LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz podziałem dochodów według źródeł (na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.


 

§ 2. Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

 

§ 3. 1. Projekt budżetu Gminy Damnica na 2016 rok zamyka się następującymi kwotami:


 

Dochody 21 830 993 zł w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 601 006 zł

Wydatki 22 197 676 zł w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 601 006 zł

Deficyt 366 683 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji papierów wartościowych.


 

§ 4. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.


 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10


 
 
liczba odwiedzin: 7573066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X