☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 156/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1. "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 156/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 01 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r. poz.1515) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146 z późn. zmian.1)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.1 Ogłasza się nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Damnica.

 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 378, poz. 1130, poz. 1240


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA - REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA - FORMULARZ OFERTY

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573150

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X