☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 157/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Danica na 2015 rok

Zarządzenie nr 157/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 01 grudnia 2015r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr V/19/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 21 200 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 21 200 zł oraz przesunięcia między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2015 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

24 805 962 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

23 604 362 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

3 750 083 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

3 750 083 zł

 

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż.Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2


 
 
liczba odwiedzin: 7573162

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X