☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 164/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 164/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 grudnia 2015 r.


 

w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali socjalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 150 z póź. zm.¹)

zarządza się, co następuje:


 

 § 1. Dokonuje się wyłączenia z gminnego zasobu lokali socjalnych lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 12 znajdującego się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce Nr 116 położonej we wsi Jeziorka obręb geodezyjny Wiszno .

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 


 
 
liczba odwiedzin: 7573080

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X