☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 167/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1. "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 167/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146 z późn. zmian.1)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1. Powołuje się trzyosobową komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w składzie:

 

  1. Ludmiła Wiczkowska – przewodniczący,

  2. Andżelika Harmacińska – zastępca przewodniczącego

  3. Joanna Wojtczyk - sekretarz

 

§2. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i rekomenduje Wójtowi Gminy Damnica wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

in z. Grzegorz Jaworski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r. poz. 378, poz. 1130, poz. 1255, poz. 1240

 

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-12-29 09:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-12-29 14:31:08)

 
 
liczba odwiedzin: 8154325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X