☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XVIII/107/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/107/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 stycznia 2016r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmian.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia z Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Gminą Ustka i Powiatem Słupskim w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

 


 
 
liczba odwiedzin: 7647511

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X