☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XVIII/108/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków? planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPPM.10.02.01-IZ.00-22-002/16 dla działania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/108/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 stycznia 2016r.

 

 w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPPM.10.02.01-IZ.00-22-002/16 dla działania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmian.[1] )

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji przy współdziałaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPPM.10.02.01-IZ.00-22-002/16 dla działania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Damnica do zawarcia porozumienia partnerskiego z Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661608

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X