☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XVIII/109/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres do trzech lat dzierżawy nieruchomości gminnych

UCHWAŁA Nr XVIII/109/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 stycznia 2016r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  na okres  do  trzech  lat dzierżawy   nieruchomości gminnych  

 

                       

                         

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź.zm.)¹ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm )²                                 

                                                                       

                                                       uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie  bezprzetargowym  umów   dzierżawy na    następujące   nieruchomości komunalne przeznaczone na  cele rolne :

1) działka oznaczona numerem 111/6 o pow. 0,41 ha  położona w obrębie  geodezyjnym Łebień ,

2) działka oznaczona numerem 32/2 o pow. 0,2343 ha położona w obrębie  geodezyjnym Dąbrówka,

3) działka oznaczona numerem 29/2 o pow. 0,4398 ha  położona w obrębie  geodezyjnym  Dąbrówka,

4) działka oznaczona numerem  68/1 o pow. 0,98 ha  położona w  obrębie  geodezyjnym Dąbrówka . 

  2. Umowy, o których mowa w  ust.1 są  kolejnymi  umowami   zawieranymi na  okres do lat 3, przez te same  strony, następującymi  po  umowach  zawartych  na czas  oznaczony do  lat 3, których   przedmiotem dzierżawy są te  same   nieruchomości.

                

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

_____________________________________________

 

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.  z 2015 roku  poz.   1890

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.  z 2015 roku   poz.  1774

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-02-05 12:01:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-02-05 12:01:42)

 
 
liczba odwiedzin: 7672388

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X