☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 170/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

ZARZĄDZENIE NR 170/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

 

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.1),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Damnicy w składzie:

1) Halina Buchholz - Przewodnicząca Komisji

2) Paweł Lewandowski - Członek Komisji

3) Joanna Wojtczyk - Członek Komisji.

 

§ 2. Komisja do 8-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przeprowadza brakowanie druków ścisłego zarachowania.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 


1Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 1888; Dz. U. z 2015 r., poz. 262.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X