☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia wspólnych działań z Powiatem Słupskim w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1139G Mianowice ? Główczyce poprzez budowę chodników w miejscowościach Damnica, Bobrowniki, Łojewo.

                        

 

UCHWAŁA NR XIX/110/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016r.

 

w sprawie wyrażenia woli podjęcia wspólnych działań z Powiatem Słupskim w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1139G Mianowice – Główczyce poprzez budowę chodników w miejscowościach Damnica, Bobrowniki, Łojewo.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia wspólnych działań z Powiatem Słupskim w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1139G Mianowice – Główczyce poprzez budowę chodników
w miejscowościach Damnica, Bobrowniki, Łojewo.

 

§ 2. 1. W celu realizacji zadania ujętego w § 1 wyraża się wolę udzielenia z budżetu Gminy Damnica Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy na rok 2016.

2. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania nie przekroczy 50% rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

 

§ 3.1 Warunki udzielenia pomocy finansowej, a w szczególności przeznaczenie, termin
i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków na realizację pomocy finansowej.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Wójta Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                             Rady Gminy Damnica

 

                                                                                             Kazimierz Kozina[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz.1890

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, poz. Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045,  poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189,  poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830,  poz. 1854, poz. 1890,  poz. 2150, poz. Dz. U. z 2016 r. poz. 195.

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:24:13)

 
 
liczba odwiedzin: 7672411

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X