☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie z budżetu Gminy Damnica na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

UCHWAŁA NR XIX/111/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016r.

 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie z budżetu Gminy Damnica na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1515  z późn. zm.[1]), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774) oraz § 5 ust. 1 Uchwały nr XXXII/230/13 Rady Gminy Damnica z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Damnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2193)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie na wykonanie prac konserwatorskich przy  ołtarzu głównym w Kościele Parafialnym w Damnie w kwocie 7.500,00 zł   (Bobrowniki kwota 1.000 zł, Damno kwota 2.000 zł, Dąbrówka kwota 500 zł, Łojewo kwota 1.000 zł, Strzyżyno kwota 1.000 zł, Świecichowo kwota 1.000 zł, Świtały kwota 1.000 zł).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:25:35)

 
 
liczba odwiedzin: 7672398

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X