☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/117/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022?

 
UCHWAŁA NR XIX/117/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 17 marca 2016r.
 
 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022”
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmian.  ) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1649 z późn. zmian. )
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
 
Kazimierz Kozina
 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664725

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X