☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/119/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu ?Zasłużony dla Gminy Damnica? oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania

UCHWAŁA NR XIX/119/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”
oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]))

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Damnica”.

 

§ 2. Przyjmuje się regulamin nadawania honorowego tytuły „Zasłużony dla Gminy Damnica”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Damnica:

1)   nr VI/36/07 z dnia 8 marca 2007r.  w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”;

2)   nr VI/37/07 z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie powołania kapituły opiniującej wnioski
o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina[1])  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.: poz. 1045 i poz. 1890.

 


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661673

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X