☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XIX/121/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności oraz ustanowienie odrębnej własności lokali i zmianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność .

UCHWAŁA Nr XIX/121/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody  na zniesienie współwłasności   oraz  ustanowienie  odrębnej własności lokali i  zmianę udziałów w nieruchomości stanowiącej  współwłasność .

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]), art. 13, ust. 1 i 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.[2]) oraz art.  5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity   Dz. U z 2015, poz. 1892)

uchwala się, co następuje:

      § 1. 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami  działek  194/9 i 194/10   położonej w  obrębie geodezyjnym Damno w miejscowości Damno,  dla której prowadzona  jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku  Księga Wieczysta SL1S/00072911/3 stanowiącej współwłasność Gminy Damnica w udziale do 3595/10000, Państwa Marka i Honoraty małżonków Kołtonowskich w udziale do 3108/10000 oraz Państwa Henryki  i Zenona małżonków Sikorskich w udziale do 3297/10000, a także wyraża  się zgodę na ustanowienie odrębnej  własności  dwóch lokali  w budynku  położonym w  miejscowości Damno 3 na działce Nr 194/10 oraz wyraża się zgodę  na zmianę  wysokości udziałów  w  tej nieruchomości  w związku z  dokonywanym  zniesieniem  współwłasności oraz ustanowienie  własności działki  nr 194/9 na rzecz Państwa Henryki i Zenona małżonków  Sikorskich. 

       2. Zniesienie współwłasności w nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr 194/9  następuje z obowiązkiem  dokonania  dopłaty przez Państwa  Henrykę i Zenona  małżonków Sikorskich.

 

      § 2.  Traci moc Uchwała Nr XIV/84/15  Rady  Gminy Damnica  z dnia  29 października   2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę  udziałów w nieruchomości  stanowiącej współwłasność .

     

      § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz  Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016r.,  poz.  65.   

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661619

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X