☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XX/122/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 05 maja 2015r. w sprawie przyjęcia deklaracji i apelu przez Radę Gminy Damnica w sprawie stosowania się władz Gminy Damnica do wyroków Trybunału Konstytucyjnego - Uchwała nieważna na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego Nr PN-IV.4131.27.2016.MS z dnia 10 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR XX/122/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 maja 2015r.

 

w sprawie przyjęcia deklaracji i apelu przez Radę Gminy Damnica w sprawie stosowania się władz Gminy Damnica do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2016r. poz. 446) oraz § 23 ust. 2 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Damnica,

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Damnica deklaruje, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, również tych nieopublikowanych w Dzienniku Ustaw.

 

§ 2. Rada Gminy Damnica apeluje do Wójta Gminy Damnica oraz do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, aby przy wydawaniu decyzji administracyjnych mieli na względzie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także te nieopublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Damnica do niezwłocznego opublikowania niniejszej uchwały wraz z jej uzasadnieniem na stronie internetowej Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                            Kazimierz Kozina


ZAŁĄCZNIK - UZASADNIENIE

 

- Uchwała nieważna na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego Nr PN-IV.4131.27.2016.MS z dnia 10  czerwca 2016r.


 
 
liczba odwiedzin: 7664612

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X