☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XX/124/16 Rady Gminy Damnica z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2016-2021

 

 

 

UCHWAŁA Nr XX/124/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 05 maja 2016 roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica
na lata 2016-2021

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 i 2 do uchwały nr XVII/97/2015 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Damnica na lata 2016 - 2021 poprzez nadanie im brzmienia jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Damnica

                                           

                                                                                      Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych  z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2016 do wielkości ujętych uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. Ponadto uaktualniono wszystkie wielkości dotyczące dochodów i wydatków, kwoty długu oraz wysokości rozchodów w latach 2017 - 2021, zgodnie z przewidywanym wykonaniem. 

 

Załącznik nr 2

"Wykaz przedsięwzięć do WPF "

1. Zmniejszono limit wydatków w 2016 r., nakłady oraz limit zobowiązań o 40 000 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w m. St. Dąbrowa". Zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach. 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 13:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 13:43:04)

 
 
liczba odwiedzin: 7673756

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X