☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XX/138/16   Rady Gminy Damnica z dnia 05 maja 2016r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego

     UCHWAŁA NR XX/138/16

  Rady Gminy Damnica

z dnia 05 maja 2016r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.)1 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1160 )2

                                                       uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonych numerami 100/7 o pow. 0,3605 ha i 100/8 o pow. 0,0089 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Damnica, miejscowość Damnica ulica Kolejowa, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA na realizację zadań własnych gminy w zakresie transportu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

_____________________________________________

 

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U. z 2015r. poz. 1774, z 2016r. poz. 65

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w; Dz.U. z 2015r. poz. 200

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 14:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 14:37:29)

 
 
liczba odwiedzin: 7672404

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X