☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XX/139/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 05 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 

UCHWAŁA NR XX/139/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 maja 2016r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uwzględnić wniosek zawarty w petycji z dnia 4 grudnia 2015r. wniesionej przez Posła XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Damnica do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                            Kazimierz Kozina


 
 
liczba odwiedzin: 7647477

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X