☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXI/140/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2015

 

UCHWAŁA Nr XXI/140/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.1), po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Damnica za rok 2015 składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2015,

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy

Damnica za rok 2015,

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat

jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2015,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2015.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina


1Zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938 i 1646; Dz. U. z 2014r., poz.379, 911, 1146, 1626
i 1877; Dz. U. z 2015r., poz. 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150;
Dz. U. z 2016r., poz. 195.

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 11:53:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 11:54:35)

 
 
liczba odwiedzin: 7672401

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X