☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXI/141/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Damnica z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXI/141/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Damnica z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2013r. poz. 885) po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Damnica z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2015 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

 Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 11:56:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 11:57:46)

 
 
liczba odwiedzin: 7672394

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X