☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/144/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo

 

 

UCHWAŁA NR XXI/144/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Damnica pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo

 

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2016.

2. Szacunkowa wartość przebudowy ww. drogi powiatowej wynosi około 100 000,00 zł, (sto tysięcy złotych).

3. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wyniesie 50% rzeczywistych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 3.1 Warunki udzielenia pomocy finansowej, a w szczególności przeznaczenie, termin i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków na realizację pomocy finansowej.

       2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Wójta Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:15:01)

 
 
liczba odwiedzin: 7672370

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X