☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 22.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/145/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XV/92/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice ? Główczyce na odcinku Mianowice ?Zagórzyca

                        

 

UCHWAŁA NR XXI/145/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

 

zmieniająca uchwałę nr XV/92/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice – Główczyce na odcinku Mianowice –Zagórzyca

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść uchwały nr XV/92/15 Rady Gminy Damnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice – Główczyce na odcinku Mianowice –Zagórzyca poprzez nadanie treści § 2 tej uchwały następującego brzmienia:

 „Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości 567 368,39 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                             Rady Gminy Damnica

 

                                                                             Kazimierz Kozina

 

 

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195

 


 
 
liczba odwiedzin: 7574508

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X