☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/146/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

UCHWAŁA NR XXI/146/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250),

 uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry raz w miesiącu, w terminie do 15- go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Damnica lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Damnica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Damnica z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 


 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:20:15)

 
 
liczba odwiedzin: 7672455

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X