☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/147/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia 'Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018' w Gminie Damnica

                                                 

UCHWAŁA NR XXI/147/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

w sprawie przyjęciaGminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018”

w Gminie Damnica

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art.176 pkt.1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.575)

 

uchwala się, co następuje:

 

 § 1. Przyjmuje się „Gminny Program Wspierania Rodziny  na lata 2016 – 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                             Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                              Kazimierz Kozina

 


ZAŁĄCZNIK - PROGRAM WSPIERANIA RODZINY w Gminie Damnica na lata 2016 – 2018


 
 
liczba odwiedzin: 7661668

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X