☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXI/150/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXI/150/16

 RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

                         

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości

 

                       

                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 37 ust.1 pkt. 1 i art. 40 ust.1  pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm.)1  

                                                                                                         

 uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej Nr 3/20 o pow. 1,0075 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wiszno  miejscowość Łojewo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

_____________________________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane: Dz.U.  z 2015r., poz. 1774, z 2016r.,  poz.  65

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664586

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X