☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA  NR XXI/154/16

                                                      RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

                       

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia  komunalnego  

 

                       

                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 24   ust.1    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z póź. zm.)1   oraz  art.  24 ust. 5  pkt. 1 lit. ”c”   ustawy z  dnia   19  października  1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity:  Dz. U. z  2015 roku  poz. 1014)2

                                                                                                          

 uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie  do zasobu mienia komunalnego od Agencji  Nieruchomości Rolnych  nieruchomości oznaczonych   numerami – 8/5  o pow. 0,1450 ha oraz  8/11 o pow. 0,6464 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno  z przeznaczeniem  na realizację zadań własnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

_____________________________________________

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Sipajło Tomasz
(2016-06-28 12:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sipajło Tomasz
(2017-01-03 10:28:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 181