☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/155/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego

UCHWAŁA  NR XXI/155/16

 RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia  komunalnego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 24   ust.3   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z póź. zm.)1                                                                                                          

 uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie  do zasobu mienia komunalnego od  Gminnej  Spółdzielni Samopomoc  Chłopska w  Damnicy  nieruchomości  oznaczonej   numerem 159/3   o pow. 0,0075 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica miejscowość Damnica  z przeznaczeniem  na realizację zadań własnych.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

_____________________________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane: Dz.U.  z 2015r.,   poz.  1774, z 2016r.,  poz.  65.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664728

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X