☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXII/159/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/159/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 21 lipca 2016 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów  zwiększenia o 360 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 360 000 zł oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                                                                                 27 050 935,80 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                26 368 086,80 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                             5 523 792,80 zł

2) dochody majątkowe                                                                          682 849,00 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                               27 034 767,80 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                               22 697 726,80 zł                        

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                             5 523 792,80 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                          4 337 041,00 zł

 

 

 

Przychody ogółem:                                                                                                 1 656 466 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                    1 478 055 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    178 411 zł

 

Rozchody ogółem:                                                                                                 1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                           1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                                 500 000 zł

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

 Kazimierz Kozina

       


Załączniki :

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/159/16 Rady Gminy Damnica z dnia 21 lipca 2016 r.   

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/159/16 Rady Gminy Damnica z dnia 21 lipca 2016 r.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-08-04 08:00:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-08-04 08:05:31)

 
 
liczba odwiedzin: 7673925

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X