☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXII/160/16 Rady Gminy Damnica z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2016-2021

 

UCHWAŁA Nr XXII/160/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 21 lipca 2016 roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica
na lata 2016-2021

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 i 2 do uchwały nr XVII/97/2015 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Damnica na lata 2016 - 2021 poprzez nadanie im brzmienia jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Damnica

                                           

                                                                                      Kazimierz Kozina

 


Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661678

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X