☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Damnica z dnia 08 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2016-2021

UCHWAŁA Nr XXIII/163/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 08 września 2016 roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica
na lata 2016-2021

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały nr XVII/97/2015 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Damnica na lata 2016 - 2021 poprzez nadanie mu brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

                                           

  Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych  z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2016 do wielkości ujętych uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X