☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIII/165/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

UCHWAŁA NR XXIII/165/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 8 września 2016r.

 

w sprawie  zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.446)  oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]))

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy stanowiącego  załącznik   do Uchwały Nr XLVII/373/14 Rady Gminy Damnica z dnia 04 września 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damnicy wprowadza się  następującą zmianę:

- w § 4  ust.2 Statutu  wykreśla się pkt.2  o treści: „wynikające z gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii”.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący

   Rady Gminy Damnica

  Kazimierz Kozina

 

 

 [1]   ) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-09-13 14:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-09-13 14:12:30)

 
 
liczba odwiedzin: 7672382

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X