☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIII/167/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/167/16

RADY GMINY DAMNICA         

     z dnia 8 września 2016r.

w sprawie   wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  art.14  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm )1  

 

 

uchwala się, co następuje:

 

      § 1. 1.Wyraża się zgodę na zamianę udziału w wysokości  2/3 w nieruchomości stanowiącej własność   komunalną  Gminy Damnica  oznaczonej  nr 85/4,  o pow.  0,1813 ha,  położonej  w  obrębie geodezyjnym Damno ,  na  nieruchomości oznaczone   numerami   76/1 o pow. 0,0141 ha i 76/2 o pow. 0,0482 ha położone w obrębie geodezyjnym Damno, stanowiące  własność Państwa Ewy i Józefa Puchałów. 

           2. W przypadku  nierównej wartości  zamienianych  nieruchomości stosuje się dopłatę,  której wysokość  jest równa różnicy  wartości zamienianych  nieruchomości.

      

§  2. Zamiana działek o których  mowa  w  § 1  dokonywana jest w  celu  realizacji zadań własnych przez Gminę w zakresie drogownictwa.

§  3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz  Kozina

 

 

 

 

 


¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U. z 2015r.,  poz. 1774; z 2016r.,  poz.  65


 
 
liczba odwiedzin: 7571856

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X