☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 28.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie Zarządzenia nr 118/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 05 października 2016 r. niniejszym udostępnia się  treść projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” celem przeprowadzenia Konsultacji społecznych.

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem wypełniony formularz zawierający opinie, uwagi i wnioski w przedmiocie konsultacji można składać w terminie do 17 października 2016r.  roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica, przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 


ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie nr 118/2016 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 118/2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 118/2016


 
 
liczba odwiedzin: 7588357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X