☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXV/175/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego

UCHWAŁA NR XXV/175/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016r.

 

w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego

 

      Na podstawie art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:(Dz.U. 2016r. poz.446 z późn.zm.[1] )

 

uchwala się, co następuje:

 

 

          § 1.  W celu realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych” w latach 2017-2018, upoważnia się Wójta Gminy Damnica do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego i gminami Powiatu Słupskiego. Podpisanie porozumienia jest jednoznaczne  z przekazaniem przez Gminę Damnica Zarządowi Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację ww. zadania w wysokości 3 000 zł rocznie (trzy tysiące złotych).

 

 

            § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Damnica do dokonywania zmian w umowie, o której mowa w § 1.

 

 

           § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664635

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X